ALLTHEWAY JOSÉ

Vi är en fullservicebyrå som utvecklar affärer, varumärken och människor i en ständigt föränderlig värld. Vår uppgift är att hjälpa organisationer och företag att navigera rätt i det nya digitala, mobila och sociala landskapet såväl som i det gamla analoga. Dels med hjälp av analys och strategi, dels med tydliga kreativa koncept, produktutveckling, design och genomförande. Vi hjälper våra uppdragsgivare att göra rätt sak, i rätt kanal, i rätt tid, till rätt målgrupp. Vårt verktyg för att nå målen är kreativitet. Och lika viktigt som att ha tydliga mål är också att följa upp det vi gör för att kunna dra lärdomar och planera för ännu bättre effekt i framtiden. Som vi ser det är kreativitet ett verktyg för att skapa tillväxt. Ingenting annat.

 

VÅRT ERBJUDANDE

Vi erbjuder någonting lite annorlunda än de traditionella reklam-, strategi- och webbyråerna. Vi erbjuder en bred kompetensblandning i en liten arbetsgrupp. Vi erbjuder snabba processer istället för tunga modeller. Vi erbjuder seniora specialister med lång erfarenhet från fler branscher än reklam. Vi erbjuder fristående mediarådgivning och avancerad målgruppsanalys. Och sist men inte minst: Vi erbjuder ett prestigelöst samarbete med affären i centrum. Din affär.

 

VÅR FILOSOFI - ADHOCRATI

I en tid då det finns mer data att tillgå än någonsin är det lätt att stirra sig blind på just datan. Även om du vet allt om din målgrupp behöver du något för att fånga dem. Något som de går igång på. Adhocrati handlar om att veta allt om dem vi vill nå, den värld de befinner sig i och utifrån det ta fram kvalificerade hypoteser, eller gissningar om du så vill. Vi tror inte på strategiskt navelskåderi. Vi tror på enkla hypoteser och att våga testa.

 

VISUELL PLANNING

Allt är lätt att lösa i teorin med fina ord. Då kan du t ex vara ung och gammal på en och samma gång. I en och samma person. Men när det sedan kommer till att visualisera de fina orden blir det ofta svårare. Därför arbetar vi med en metod vi kallar ”Visuell planning” där vi tittar på den kategori vi befinner oss i och den målgrupp vi vill vara relevant för ”igår, idag och i morgon” för att få en fingervisning om åt vilket håll vi bör gå. Processerna blir enklare och snabbare, beslutsunderlaget tydligare och träffsäkerheten bättre.

 

TILLSAMMANS

Oavsett vad vi bestämmer oss för att göra är det helt avgörande att vi gör det tillsammans. Att vi utnyttjar alla de kunniga människor som finns i ditt företag. Att vi har ett gemensamt mål som bygger både internt och externt. Då blir det enkelt att välja väg och vi blir tydliga för dem vi tilltalar. Är vi tydliga med vad vi vill kommer de som gillar våra tankar också att gilla oss. Det finns ingenting värre än en otydlig chef. Precis likadant är det med varumärken.